Armenian English dictionary, best translate tool

Education
Rating
4.3 (88)
Size
116.6 MB
Age rating
4+
Current version
1.12
Price
Free
Seller
Nguyen Van Thanh
Last update
7 years ago
Version OS
6.0 or later
Try SplitMetrics Acquire Starter Plan
Free Apple Search Ads automation & optimization platform for growing businesses
Sign Up Now
SplitMetrics’ Apple Search Ads Benchmarks are based on
4.5M
keywords
1.2B
impressions
109M
taps
71.7M
downloads

Apple Search Ads Cost Analysis Benchmarks for apps like Armenian English dictionary, best translate tool

Grow your app with SplitMetrics’ Apple Search Ads cost benchmark data on CPT and CPA, measured Worldwide.
SplitMetrics’ Apple Search Ads Benchmark Dashboard
Take a data-driven approach to scaling your Apple Search Ads
Get my benchmarks

User Reviews for Armenian English dictionary, best translate tool

4.3 out of 5
88 Ratings
3 years ago, RedSox-Celtics
Helpful but has some issues
This is a great app with helpful dictionary but there is an issue that needs to be fixed. After typing the second letter in Armenian, it automatically goes to letter h (in Armenian) most of the time.
Show more
7 years ago, Nataloush
Would be great if it weren’t for the excessive ads
Honestly this is the best dictionary app because it translates both ways but the ads are unbearable. Looking up words after one another is impossible without staring at an add. I would pay for an add free version!
Show more
5 years ago, Kisokristine
No issues
I’ve been using this app for 4+ years now and no major issues. Sometimes the sound doesn’t work, but that doesn’t bother me much since I use the Dictionary app for English word pronunciation.
Show more
7 years ago, Jmonkeyman77$81
Solid app
Helpful
Show more
5 years ago, Solitaryer
Many mistakes
I am a language specialist and work as an interpreter for over 25 years. This dictionary needs serious editing. Just look up the words starting from “գլուխ տանել, գլուխը բարձր պահել” and many more. For your efforts I will give a 5 star rating but do it with strong sense of responsibility.
Show more
7 years ago, Sperrigo
Impossible to Use
This app has way too many ads. As I try to go back and forth between this app and the Armenian book I'm learning to read, I have to watch the commercials each time I click the app. I deleted it.
Show more
5 years ago, Ahovhann
Audio
Need to fix the audio. I get English audio when I need Armenian and viceversa. And the Armenian speaker is so robotic as to be useless for any meaningful purpose.
Show more
5 years ago, nike9876a
Needs to be updated
Pronunciation is awful and backward.
Show more
8 years ago, Jshmarid
Hameceq!
This is a very useful dictionary to cross-reference Eastern Armenian and English. It uses revised orthography as was implemented by the soviets and remains in use in Armenia-proper today. It would get 5 stars, but since the giant speaker symbol (implying a pronunciation feature) is plastered on the app's icon, I had to ding them. The robotic voice is not very well programmed and sounds exactly like the spellmaster from 1980. It would be better, probably for an Armenia-n who needs an English reference tool (hyphen intended). Հայաստանի Արևելահայերեն խոսողների համար հավանականորեն շատ օգտակար կլինի։ Հայերենի արտասանություններն ահավոր են։ Սակայն՝ մնացորդը շատ օգնական կլինի նրանց համար ովքեր անգլերենի մի լավ բառգրքի պետք ունեն։ Բարով մաշի՛ր Հայաստանեան արևելեան հայերէնի բարբառն է այս բառգիրքն։ Գրուած է նոր ուղղագրութեամբ (օր. գրուած =>> գրված, հայերէն =>> հայերեն, ևն.)։ Մեր այնպիսի հայախօս եղբարց համար շատ օգտակար պիտի ըլլար։ Նաև՝ եթէ արևմտահայաստանեան բարբառը կը խօսիս, այս մէկը քեզի կարենայ օգնել եթէ կ'ուզես օր մը հայաստան երթալ։ Միայն թէ հասկնաս որ արտասանություններն այս էփ–ին (այսինքն՝ ծրագրին) ահաւոր են։ Բարով մաշէ՛
Show more
2 years ago, Գօգօ
Հայերէն բառեր
Երկար ճամբայ ունիք կտրելու:
Show more
9 years ago, jks_yerevan
Good app
Basically a very good app with huge list of English-Armenian words. One problem is (as another reviewer pointed out) that the pronunciation function seems backwards. That is, if I look up a word in English, to know what the equivalent word is in Armenian, then the pronunciation function should say the word in Armenian not English!
Show more
9 years ago, gneegu
Armenian English Dictionary
I was pleased to find this convenient resource in the app store. I am finding it challenging to find Armenian words because it is necessary to input them using English phonetic symbols. To make this app more user friendly, kindly provide a list of the phonetic symbols used for the Armenian letters. Also, several symbols for letters are incorrect. Please, check the k g t d f for starters. Furthermore, it seems your usage of phonetics has confused both eastern and western Armenian. Unfortunately, I am having to learn a whole new phonetic system to use this app. I hope you make the needed changes because I was thrilled to find this online and hope to use it daily.
Show more
8 years ago, Saro Jahani
Saro Jahani
I love the app and like using it a lot. Unfortunately the arm-eng part of the app has some bugs. Most of the time, when the engine does nor recognize the Armenian word, it freezes on the letter "հա..."! Thanks, Merry Christmas!
Show more
10 years ago, Ararat73
Please remove ad
Without ad would be perfect with 5 stars
Show more
8 years ago, lan1330
Great resource!
Thank you for making this available!
Show more
10 years ago, kbxm
Good app, but a little reversed
Overall a good app to pick up some phrases, but the spoken translation should be reversed. For example, if I look up "hello" to learn the Armenian word, it should provide the spoken example in Armenian vs English so I can hear the phrase.
Show more
10 years ago, Ghazaros
You MUST have this app in your phone
Thank you for the app. It's really useful.
Show more
9 years ago, uzmac
Not bad
I like it.
Show more
7 years ago, Alex Aper
Working perfectly
Awesome app
Show more
8 years ago, An Armenian Guy from NY
Good app
Works great so far. Has all the words
Show more
8 years ago, Sako6330nman
Sako6330nman
Thanks for this dictionary, but pls fix the speaker, talks very slow and sometimes not there at all.
Show more
7 years ago, Liifeisadream
Great knowledge
Awesome app that works very well.
Show more
10 years ago, Armenguk
Great job
Excellent work. Great job guys.
Show more
9 years ago, hrantthedon
Poorly designed.
Don't waste your time or money.
Show more
8 years ago, Aram19911409
review
good dictionary
Show more
Description
Show more

Popular Apps in Education

Try out our free Starter Plan of SplitMetrics Acquire and optimize your Apple Search Ads campaigns
Enjoy 2x ROAS and 4x conversion growth. Get started now. No credit card required.
Create free account